Co je X-FATUL?


Hlavní cíle x - fatul:

1/ Údržba a systematizace kontaktů na absolventy a jejich využívání (pro body 2-6)

2/ Fyzická podpora školy - výuka

a) účast na kritikách a obhajobách v jednotlivých ateliérech

b) přednášky (nad rámec studijního plánu)

3) Fyzická podpora školy - fund raising
využití vlastních informací a kontaktů při možnosti dosáhnout na nějaké další peníze nad rámec státního příspěvku (nadace, granty apod. + fyzický sponzoring školy - např. každoroční drobná částka nebo podpora konkrétní akce)

4/ Morální podpora školy

5/ Výstavy a tématické akce

6/ Workshopy a výzkumDalší info:

Pokud Vás xfatul zaujalo, můžete ho sledovat na Facebooku, vyplnit formulář pro členství v občanském sdružení a pokud jste absolvent, můžete nám dát souhlas se zveřejněním Vašeho jména v on-line databázi absolventů FUA TUL.

Můžete také pouze zažádat o cca čtvrtletní zasílání newsletterů o akcích xfatul, dění na škole, apod.Formuláře pro členství v o.s. nebo pro zveřejnění v databázi absolventů zde:
http://www.xfatul.cz/formulare-pro-clenstvi-v-xfatul-a-databazi-absolventu