xfatul vize 2013

po 3. valné hromadě si nová rada vytyčila několik cílů další činnosti xfatul nejenom pro rok 2013:

Nejprve krátká rekapitulace:
- o.s. x-fatul bylo založeno na podzim r. 2010 jako sdružení absolventů a přátel Fakulty umění a architektury TU v Liberci.
- v průběhu tří let x-fatul zaštiťovalo nebo přímo organizovalo několik významných akcí, např.: Ještěd F Kleci (JFK), Ještěd Z Klece (JZK), společná výstava JFK+DUŠAN+FUCHS, Městské zásahy Jablonec 2013.
- podařilo se prozatím získat dva granty na činnost z NČA (na výstavu J+D+F a na připravovaný soubor přednášek absolventů).
- x-fatul spravuje databázi kontaktů absolventů FUA TUL za celou historii fakulty

Na valné hromadě došlo ke změně ve složení výkonné rady x-fatul, která má nyní tyto členy:


Jakub Hendrych
- zakládající člen x-fatul
- absolvent FUA TUL 2009

Jitka Pucandlová
- obnovila a organizovala soutěž JFK a spoluorganizovala společnou výstavu JFK+DUŠAN+FUCHS
- absolvent FUA TUL 2011

Jiří Žid
- organizoval přehlídky JZK, zakládající člen o.s. Zachraňme kino Varšava
- absolvent FUA TUL 2010

cíle xfatul, které by rádo splnilo:

 • redesign grafické prezentace x-fatul - tímto děkujeme Lukáši Bromovi za nové logo!
 • čtvrtletní newslettery s informacemi o dění okolo akcí, x-fatul a mezi absolventy
 • pokračování „Týdne v realitě“ - přítomnost studentů po dobu jednoho týdne v arch. ateliéru a aktivní účast na jeho práci
 • další ročník Ještědu Z Klece (JZK) – přehlídky bakalářských a diplomových prací studentů FUA TUL
 • pokračování JFK – soutěž o nejlepší ateliérový projekt FUA TUL
 • přednášky absolventů FUA TUL: „To zas bude...“ - bude probíhat v kině Varšava v Liberci
 • celoroční akce a podpora k 20. výročí založení FUA TUL
 • zjednodušit podporu x-fatul - již nyní jsou na webu k dispozici upravené formuláře pro finanční podporu naší činnosti zde
 • připravit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zveřejnění databáze absolventů
 • vytvořit statistiku absolventů FUA TUL se zohledněním jejich náplně práce – např. kolik absolventů má vlastní ateliér, kolik jich pracuje v zahraničí, apod. - v přípravě, během podzimu bude docházek ke sběru dat pomocí anonymního on-line formuláře a posléze k jejich třídění. V zimě bude statistika uveřejněna.
 • podpora užší spolupráce mezi absolventy a fakultou např. na kritikách, obhajobách, workshopech, apod.


Již nyní jsou připraveny nové formuláře pro podporu/členství v xfatul a pro souhlas se zveřejněním v databázi absolventů: http://www.x-fatul.cz/formulare-pro-clenstvi-v-xfatul-a-databazi-absolventu

Věříme, že i Vy vidíte přínos v činnosti xfatul a budete nás podporovat, tak jako někteří absolventi:

Tomáš Zdvihal (CBArchitektura):

"Na liberecké fakultě architektury vždy skvěle fungovalo těsné pouto mezi profesory, studenty a absolventy. Právě toto pouto bylo spolu s nově nabitými zkušenostmi to nejcennější, co jsme si ze školy odnesli. Xfatul podporuji právě proto, že toto pouto nejen udržuje, ale i prohlubuje. Zároveň vím, jak je obtížné se takové činnosti soustavně věnovat, proto si vážím lidí, kteří obětují svůj volný čas pro svou alma mater. Sám se snažím fakultu architektury v Liberci sledovat, případně se podílet na zadávání atelierových témat v rámci CBArchitektura o.s.. Xfatul má potenciál tyto prozatím roztříštěné snahy svých absolventů zastřešit."

Markéta Bromová (marketabromova.cz):

"Mám pocit, že to co děláte je užitečné, ve všem co děláte. Ale asi především to, že absolventi neztratí povědomí o své škole, stále se zajímají jaká je úroveň studentů a naopak můžou budoucím absolventům pomoci se zorientovat v praxi..."

Filip Landa (ERA 21, Liberec:Reichenberg):

"Liberecká Fakulta architektury vždy vyzařovala zvláštní soudržnost. Neznám jinou školu, kde by lidé i po ukončení studia drželi tolik při sobě, v časech dobrých i zlých. Všichni současní i bývalí studenti jsou vlastně jedna velká rodina. Během své praxe i pozdějšího studia si tuto „libereckou identitu“ neustále uvědomuji a jako její součást vnímám i přínosnou a důležitou činnost o.s. X-FATUL."


Děkujeme za Váš čas a budeme Vás informovat o další činnosti,

Jakub Hendrych, Jitka Pucandlová, Jiří Žid