Archiv článků
Aktuálně:

Výsledky studentské soutěže na kinobar do Kina Radnice v Jablonci nad Nisou.

Soutěž byla pořádána Kina Jablonec ve spolupráci s xfatul.

Autoři vítězného návrhu: Adam Lacina a Jiří Lukáš

vysledky

Více informací o hodnocení a další návrhy zdečlenská schůze 2014
středa 11.6. / 16.30 / FUA TUL - F12
V předvečer vyhlášení JFK se již tradičně koná členská schůze (valná hromada) xfatul. Zrekapitulujeme dosavadní činnost a nastíníme další budoucnost.

Schůze je volně přístupná i nečlenům xfatul. Pokud budete chtít hlasovat a ovlivňovat činnost xfatul, můžete se před zahájením stát členy (roční členský příspěvek: studenti 200,-/ostatní 500,-)

Na programu bude i schválení upravených stanov  i dle občanského zákoníku. (návrh úpravy stanov zde: https://drive.google.com/file/d/0B4gp5qPERm9zaEk2cUdJN1hRRkE/edit?usp=sharing)

Hlavní změny ve vztahu k obč.z.:
- změna v názvu z "občanského sdružení" na "spolek"
- odstranění pomlčky v názvu: "x-fatul" změněno na "xfatul"
- změna označení "valné hromady" na "členskou schůzi"
- doplněno "Funkční období výkonné rady je jednoleté."
- změna u účinnosti stanov z "registrace u Ministerstva vnitra" na "registrace ve veřejném rejstříku" vedeného soudem

Hlavní doplnění stanov:
- doplnění činností: "pořádání přednášek", "pořádání přehlídek studentských prací", "podpora JFK"
- doplnění ročního členského příspěvku pro studenty ve výši 200,- Kč.
- upřesnění finančních zdrojů pro činnost spolku o: "prodej propagačních předmětů spolku např. triček"

Předem děkujeme za Vaši účast a budeme se těšit!

Jakub Hendrych
Jitka Pucandlová
Jiří Žid...rozjíždíme další kolo týdne v realitě:

work experience // týden v realitě 2014


Program pro studenty FUA TUL. Cílem programu je pootevřít mladým studentům dveře do reality tvůrčích kanceláří, seznámit je s aktivními architekty a odhalit jim, jakým způsobem funguje architektonická kancelář.Sice preferujeme komunikaci především s absolventy FUA TUL jako způsob navázání spolupráce školy a architektů z ní vzešlých, to rozhodně nebrání rozšíření okruhu spolupracujících ateliérů i za hranice “xfatulu”.


více info zde:


 
ve čtvrtek 12.12.2013 proběhla přednáška Petra Štefka, více zde...

 

ZÍSKALA VAŠE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE OCENĚNÍ? PUBLIKUJTE JI!


Napsali jste vynikající bakalářskou/diplomovou práci, za kterou jste získali
ocenění? Využijte příležitosti a článek (výtah) z Vaší práce publikujte v
periodiku Student´s Best, odborném časopise od studentů pro studenty.
Detailní pokyny k publikování a první dvě čísla časopisu nalezte na našich
stránkách http://www.ingenioetarti.cz/students-best/casopis nebo nám napište na adresu casopis@ingenioetarti.cz.

V časopise u jednotlivých autorů uvádíme, jaká ocenění získali a tím
propagujeme i Vaši katedru/fakultu a soutěž.
 Ve čtvrtek 28. listopadu proběhla v kině Varšava čtvrtá přednáška ze série nazvané “To zas bude …”, kterou s os. ZkV spolu pořádá os. Xfatul, sdružení absolventů a přátel liberecké Fakulty umění a architektury. Tentokrát vystoupil architekt Marek Kopeć,...

pokračování zde: "To zas bude..."
 

přednášky se konají za podpory

Nadace české architektury

 


xfatul vize 2013

po 3. valné hromadě si nová rada vytyčila několik cílů další činnosti xfatul nejenom pro rok 2013:

  • pokračování „Týdne v realitě“ - přítomnost studentů po dobu jednoho týdne v arch. ateliéru a aktivní účast na jeho práci
  • další ročník Ještědu Z Klece (JZK) – přehlídky bakalářských a diplomových prací studentů FUA TUL
  • přednášky absolventů FUA TUL na téma: „vzpomínky + jak se daří v praxi“ - bude probíhat v kině Varšava v Liberci
  • vytvořit statistiku absolventů FUA TUL se zohledněním jejich náplně práce – např. kolik absolventů má vlastní ateliér, kolik jich pracuje v zahraničí, apod. - v přípravě, během podzimu bude docházek ke sběru dat pomocí anonymního on-line formuláře a posléze k jejich třídění. V zimě bude statistika uveřejněna.

více čtěte zde: http://www.xfatul.cz/vize2013

Ve středu 19.06. proběhla 3. řádná valná hromada
zápis zde: http://sites.google.com/site/xfatul/archiv-clanku#TOC-3.-valn-hromada-2013---z-pis
V červnu 2013 probíhala v Jablonci nad Nisou výstava Městkých zásahů

JFK + DUŠAN + FUCHS

19.11. - 28.11.2012 proběhla v Kokpitu v Praze výstava JFK + DUŠAN + FUCHS
Společná výstava studentských soutěží na FUA TUL, FA ČVUT, FA VUT.

více info zde: http://www.x-fatul.cz/archiv-clanku#TOC-JFK-DU-AN-FUCHS-2012

22.10. - 28.10. proběhla v kině Varšava v Liberci akce Ještěd Z Klece 2012
výstava diplomových a bakalářských prací absolventů FUA TUL

více info zde: http://www.kinovarsava.cz/